#Sever 1#Sever 2
Tranh thủ không có ai ở nhà hai anh em tìm hiểu chuyện người lớn

Tranh thủ không có ai ở nhà hai anh em tìm hiểu chuyện người lớn

Nội dung phim

Vừa mới đi ra ngoài chưa được bao lâu thì mình thấy có điều gì đó không ổn cho lắm chắc là do đứa em nó ở nhà một mình lên mình cảm thấy hơi sợ mà đặc biệt hơn là mình không thích để nó ở nhà một mình vì mới lên thành phố ở nhờ nhà mình chưa được bao lâu nhưng nói chung là nó không biết cái gì đặc biệt hơn là khu mình ở nó có quá nhiều tệ nạn xã hội chính vì thế mà mình nghĩ rằng mình sẽ quay về nhà để hỗ trợ em ấy mới được, nhìn vào những gì mà em ấy đã có một thân hình nóng bỏng như vậy thì sao chịu được

Diễn viên tham gia phim

N/A